ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบึง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200596502551032650255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบึง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbung
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองบึง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
981172600
Tabe 3
Tab 5