ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนโพ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200606502561032650256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโพ
ชื่อ (อังกฤษ)NONPO
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านโนนโพ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
857662010prasopsak14@gmail.com
Tabe 3
Tab 5