ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาทิตย์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200616502571032650257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาทิตย์
ชื่อ (อังกฤษ)Tatid
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านตาทิตย์
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590046
Tabe 3
Tab 5