ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200626502581032650258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัว
ชื่อ (อังกฤษ)banbua
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 บ้านหนองบัว
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069119banbua-school.com
Tabe 3
Tab 5