ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตากลาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200636502591032650259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตากลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN TAKLANG
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 ตากลาง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
616931495thaklangschool@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5