ข้อมูลสถานศึกษา
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200646502001032650200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ชื่อ (อังกฤษ)Thatumsanitratwittayakom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 น้อย
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-591147tsnsanitrat@gmail.comwww.tsnschool.ac.th
Tabe 3
Tab 5