ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200656502011032650201
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bantum(anukunratpattana)School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านตูม
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-591148bantumsch@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650201
Tabe 3
Tab 5