ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปราสาท
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200666502021032650202
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปราสาท
ชื่อ (อังกฤษ)BANPRASART
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ปราสาท
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-591224
Tabe 3
Tab 5