ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านลุงปุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200676502031032650203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลุงปุง
ชื่อ (อังกฤษ)BANLUNGPUNG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 เหล่าอ้อย
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongeurope@gmail.comwww.banlungpungschool.com
Tabe 3
Tab 5