ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนทา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200686502041032650204
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนทา
ชื่อ (อังกฤษ)phontha
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 บ้านโพนทา
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590268phontha 2555@gmail.comphonthaschool.net
Tabe 3
Tab 5