ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบัลลังก์พงสวาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200696502051032650205
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัลลังก์พงสวาย
ชื่อ (อังกฤษ)BANBALLANG SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านบัลลังก์
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-591472yamalee8@hotmail.co.th
Tabe 3
Tab 5