ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200706502111032650211
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ชื่อ (อังกฤษ)WatbanNamkam
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านน้ำคำ
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
897170300http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650211
Tabe 3
Tab 5