ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหมากมี่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200716502121032650212
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมากมี่
ชื่อ (อังกฤษ)Makmee
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หมากมี่
ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-517410makmeeschool.ac.th
Tabe 3
Tab 5