ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาฮะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200736502061032650206
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาฮะ
ชื่อ (อังกฤษ)TAHA
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านตาฮะ
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590121
Tabe 3
Tab 5