ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปอหมัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200746502201032650220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปอหมัน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Porman
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ปอหมัน
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
868756814Jupiter2142@ gmail.com
Tabe 3
Tab 5