ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตานบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200756502261032650226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตานบ
ชื่อ (อังกฤษ)bantanop
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านตานบ
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Tabe 3
Tab 5