ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนระเวียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200766502271032650227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนระเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonrawiang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 บ้านโนนระเวียง
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
061-0878319
Tabe 3
Tab 5