ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านน้ำอ้อม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200776502291032650229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำอ้อม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOMAOM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านน้ำอ้อม
ตำบลทุ่งกุลา
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
096-7049887
Tabe 3
Tab 5