ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเฉนียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200786502451032650245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเฉนียง
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHANIANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 เฉนียง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590047
Tabe 3
Tab 5