ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปรีง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200796502461032650246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปรีง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpreeng
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านปรีง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
848267414www.thaischool.in/th.32103219
Tabe 3
Tab 5