ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200806502431032650243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANBA
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองไผ่
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-145554banbaschools@gmail.comwww.banbaschool.ac.th
Tabe 3
Tab 5