ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสูง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200816502441032650244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONSOONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านโนนสูง
ตำบลบะ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
095-7917853surakit.tod@gmail.comhttp://202.143.174.14/emis/editschooldata.php?School_ID=1032650244
Tabe 3
Tab 5