ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบัวโคก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200826502301032650230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบัวโคก
ชื่อ (อังกฤษ)banbuakhok
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บัวโคก
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810761317buakhokschool@gmail.com-
Tabe 3
Tab 5