ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านธรรมษา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200836502311032650231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธรรมษา
ชื่อ (อังกฤษ)Thammasa
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ธรรมษา
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590050unda2556@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650231&page=info
Tabe 3
Tab 5