ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านจันทร์งาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200846502321032650232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจันทร์งาม
ชื่อ (อังกฤษ)JUNNGAM BAN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านจันทร์งาม
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
833871226data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650232
Tabe 3
Tab 5