ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแสง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200856502331032650233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หนองแสง
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
843031194nongsangschool@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5