ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพิงพวย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200866502341032650234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพิงพวย
ชื่อ (อังกฤษ)phingpeuy
หมู่ที่19
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 19 โนนรัง
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
901813764PingPeuy2526@gmail.com
Tabe 3
Tab 5