ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสมน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200876502351032650235
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสมน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Samon
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 บ้านโสมน
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-503512samonsr2@gmail.com
Tabe 3
Tab 5