ข้อมูลสถานศึกษา
ไตรคามสามัคคี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200886502361032650236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรคามสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Traikamsamakkee
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 กะเตียว
ตำบลบัวโคก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590323Traikam@gmail.comhttp:/www.traikam.tht.in
Tabe 3
Tab 5