ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200896502141032650214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)BANPROMTEP
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านพรมเทพ
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-545175
Tabe 3
Tab 5