ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางกระจับ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200906502151032650215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางกระจับ
ชื่อ (อังกฤษ)banyangkrachab
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านยางกระจับ
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069140yangkrachab@hotmail.comyangkrachab.net
Tabe 3
Tab 5