ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหล่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200916502161032650216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่า
ชื่อ (อังกฤษ)banloa_school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 เหล่า
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590051santikumchoo@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650216
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.3145229
Longitude
103.61726
Tabe 3
Tab 5