ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชายทุ่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200926502171032650217
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชายทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAITUNG
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านชายทุ่ง
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-7182672chaitung@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650217&page=info
Tabe 3
Tab 5