ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวพี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200936502181032650218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวพี
ชื่อ (อังกฤษ)Huapee School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 บ้านหัวพี
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-722201
Tabe 3
Tab 5