ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสาโรช
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200946502191032650219
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาโรช
ชื่อ (อังกฤษ)bansarot
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านโนนขวาว
ตำบลพรมเทพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
868669423bansarote9@gmail.com
Tabe 3
Tab 5