ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขี้เหล็ก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200966502281032650228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhilek
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-7904372tai_tttt@hotmail.combit.ly/BanKhilekSchool
Tabe 3
Tab 5