ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนขวาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200976502221032650222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนขวาว
ชื่อ (อังกฤษ)banponkhowschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 โพนขวาว
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Tabe 3
Tab 5