ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะเอิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200986502231032650223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเอิง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sa-erng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สะเอิง
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
089-9476551saerng2472@gmail.comsaerng.blogspot.com
Tabe 3
Tab 5