ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสำโรง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200996502241032650224
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Sumrong School
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 สำโรง
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590288sumrong_2476@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650224&page=oit
Tabe 3
Tab 5