ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดมะโน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201006502251032650225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดมะโน
ชื่อ (อังกฤษ)Gudmano School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 กุดมะโน
ตำบลโพนครก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
087-2471356kaewnonghee@gmail.com
Tabe 3
Tab 5