ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าศิลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201016502371032650237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHASILA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ท่าศิลา
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-145342thasila_school@hotmail.comthasilaschool
Tabe 3
Tab 5