ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองตาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201026502381032650238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGTAD
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านหนองตาด
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650238
Tabe 3
Tab 5