ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201036502391032650239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ชื่อ (อังกฤษ)Nongyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หนองยาง
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
987952946Nongyang9@gmail.com
Tabe 3
Tab 5