ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมืองแก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201046502401032650240
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองแก
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangkae School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองม่วง
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892867101kuakun2521@gmail.comwww.muangkae.thai.ac
Tabe 3
Tab 5