ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองคูน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201056502411032650241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคูน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkunoi
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองคูน้อย
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Nongkunoi102@gmail.com
Tabe 3
Tab 5