ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201066502421032650242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)nongwangschool
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 หนองแวง
ตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
810550899preecha011@gmail.com
Tabe 3
Tab 5