ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนงอย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201076502101032650210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนงอย
ชื่อ (อังกฤษ)Ponngoischool
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 โพนงอย
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
637641144https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650210
Tabe 3
Tab 5