ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201086502071032650207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbuamittraphabtee 85
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองบัว
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
085-7733615krusorr85@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650207
Tabe 3
Tab 5