ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงมูล
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201096502081032650208
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงมูล
ชื่อ (อังกฤษ)banmungmoon
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ม่วงมูล
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
815795551mungmoon_sr@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5