ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไกลเสนียด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201106502091032650209
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไกลเสนียด
ชื่อ (อังกฤษ)BANKLAISANIAT
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านไกลเสนียด
ตำบลหนองบัว
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-534141
Tabe 3
Tab 5